In welke taal wordt de cursus gegeven?

De cursus kan in het Nederlands of in het Engels worden gegeven, afhankelijk van de achtergrond van de deelnemers groep. Wanneer de cursus in het Nederlands wordt gegeven, is er toch een Engelstalige anatoom aanwezig. Wij raden echter voor alle cursussen een basiskennis van de Engelse taal aan.

Wanneer kan ik me inschrijven voor een cursus?

De uiterste datum voor inschrijving voor alle door Anatomy-inside georganiseerde cursussen is twee weken voor de aanvang van de cursus. Als u zich na het verstrijken van de termijn wilt inschrijven, neem dan contact op met Anatomy-inside, door een e-mail te sturen naar info@anatomyinside.com.

Wat is het minimum aantal deelnemers aan een cursus?

Het minimum aantal deelnemers voor elke cursus is verschillend, afhankelijk van het onderwerp en de beschikbaarheid van humaan anatomisch materiaal. Indien het minimum aantal deelnemers voor een cursus twee weken voor aanvang van de cursus niet is bereikt, behoudt Anatomy-inside zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval komt u uiteraard in aanmerking voor volledige restitutie. Meer informatie over het vereiste minimum aantal deelnemers voor elke cursus, staat beschreven op de "Specifieke cursusinformatie" pagina.

Wat is het maximum aantal deelnemers aan een cursus?

Het maximum aantal deelnemers voor elke cursus is verschillend, afhankelijk van het onderwerp en de beschikbaarheid van humaan anatomisch materiaal. Wanneer een cursus volledig is volgeboekt, zullen extra deelnemers op een wachtlijst worden geplaatst. Meer informatie over het maximum aantal deelnemers voor elke cursus is beschikbaar op de pagina "Specifieke cursusinformatie" die is bijgevoegd bij elke cursus.

Wat is inbegrepen in de cursusprijs?
Het cursusgeld is inclusief: Inschrijving voor de gekozen cursus Al het materiaal dat nodig is voor de dissectie Scalpels, gereedschap, schorten, handschoenen enz. Lunch en versnaperingen Een kopie van de gepresenteerde lezingen Een dissectiehandleiding (specifiek voor de cursus)
Accreditatie
Momenteel zijn wij, voor onze cursussen bezig met het aanvragen van accreditatie bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en KEURMERK fyiotherapie. Voor cursussen die zijn gegeven voordat deze zijn geaccrediteerd, zal een succesvolle aanvraag voor accreditatie met terugwerkende kracht worden toegekend. Om na te gaan of uw cursus geaccrediteerd is, verwijzen wij u naar de "Specifieke cursusinformatie" op deze website.
Toelatingsvoorwaarden
Onze algemene toelatingscriteria vindt u op de pagina "Toelatingsvoorwaarden". Voor elke specifieke cursus kunnen er extra toelatingscriteria zijn. Raadpleeg de pagina "Specifieke cursusinformatie" voor meer informatie.
Wat moet ik doen als ik moet annuleren?
Als u uw inschrijving voor een cursus waarvoor u zich heeft ingeschreven moet annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: Annuleert u, ruim van te voren, minimaal vier weken voor de startdatum van de cursus, dan komt u in aanmerking voor volledige restitutie. Tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de cursus zal slechts 50% van het totaal betaalde bedrag worden terugbetaald. Binnen twee weken voor aanvang van de cursus, of nadat de cursus heeft plaatsgevonden, komt u niet in aanmerking voor restitutie.
Hoe worden de cursussen gegeven?
De cursusinhoud is voor elke cursus uniek, maar de onderwijsstijlen/didactiek zijn voor elke cursus hetzelfde. Moderne lezingen worden afgewisseld met dissectie sessies, waarbij de deelnemers alleen of in kleine groepjes de dissecties zal verrichten. Er zijn geen beoordelingen of examens tijdens de cursussen; certificaten worden aan het eind van elke cursus uitgereikt aan die deelnemers die alle lezingen en dissecties bijwonen en zich actief inzetten tijdens de cursus.
Krijg ik een certificaat?
Aan het einde van elke cursus worden certificaten uitgereikt aan de deelnemers die alle lezingen en dissecties bijwonen en zich actief inzetten tijdens de cursus.
Wat moet ik doen als ik een vraag heb?

Alle vragen over cursussen of van een meer administratieve orde kunnen worden gericht aan info@anatomynside.com, wij zullen u binnen 48 uur antwoorden.

Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Indien de wederpartij tekortkomingen constateert in de uitvoering van de overeenkomst, dient de wederpartij Anatomy Inside hiervan binnen 2 weken na afronding van de overeenkomst/cursus op de hoogte te stellen. Klachten kunnen worden ingediend bij:
Anatomy Inside
Kempen 63
2036 EK Haarlem
Tel: 0626341309 E-mail: info@anatomyinside.com.

Voor meer details over ons klachtenbeleid kunt u kijken op onze algemene voorwaarden pagina.